Stručno osoblje - Starački dom Stara Pruga


Kako bismo u svakom trenutku obezbedili udoban boravak u našem Domu za stare, angažovali smo tim medicinskog osoblja.

Na raspolaganju vam stoje:

  • Lekar
  • 4 medicinske sestre
  • Fizioterapeut
  • Konsultanti različitih specijalnosti.

U našem domu je angažovano medicinsko i nemedicinsko osoblje. Imamo:

- stalno uposlenog doktora,
- socijalnog radnika,
- višeg fizioterapeuta,
- medicinske sestre,
- negovateljice,
- kuvaricu, higijeničarku,
- kao i konsultante neuropsihijatra, hirurga, ortopeda, internistu...

 strucno osoblje - dom stara pruga

Naše profesionalno osoblje je iskustvo sticalo i u ustanovama kao što su Hitna pomoć, Bolnica Sveti Sava, Hematologija Kliničkog centra Srbije, Institut za rehabilitaciju u Sokobanjskoj.