Prijem - Starački dom "Stara Pruga"


Šta je potrebno za Prijem?

  • Fotokopija zdravstvene knjižice
  • Fotokopija lične karte i
  • Eventualno medicinska dokumentacija

*Za Dom ponesite svoju redovnu terapiju i garderobu. Sve ostalo vam mi obezbedjujemo!

Lekovi

Ukoliko pijete lekove koji se dobijaju na recept, nudimo vam mogućnost da prebacite svoj zdravstveni karton kod nas. U tom slučaju mi bismo bili u mogućnosti da vam nabavljamo te lekove. Lekovi koji ne idu na recept, plaćaju se na teret korisnika doma.