Adresa:
Tučepska br.3,Umka
Beograd
11260
Broj mobilnog telefona:
062 / 658 - 366
(opciono)